Pokládka koberců

Výběrového řízení na nákup a pokládku koberců v MŠ Černošice, dokumenty k této zakázce:

Zadávací dokumentace - koberce.doc (34 kB)

Kupní smlouva koberce-2.doc (26 kB)

Čestné prohlášení koberce.doc (19,5 kB)

 

Doplňková informace č. 1

Vzhledem k tomu, že poslední den lhůty pro podání nabídek připadá na sobotu, rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 22. 10. 2012 12:00 hod.

Ostatní znění zadávacích podmínek zůstávají nezměněny.

Zde naleznete Kupní smlouvu na nákup a pokládku koberců v MŠ Karlická:

oznameni vyběr.řízení0000.pdf (391,5 kB)
smlouvy Forin001.pdf (286,6 kB)
smlouvy Forin002.pdf (520,4 kB)
smlouva Forin003.pdf (323,9 kB)