Informace pro rodiče

Provoz školky: 7.00 do 17.00 hodin.

Provozní doba tříd:

 • Koťata      7.00  -  16.30 hod.

 • Sluníčka   7.30   -  16.00 hod.

 • Lvíčata     7.00   -  15.45 hod.

 • Krtečci     7.00   -  17.00 hod.

Děti ze Sluníček se do 7.30 hod. scházejí ve třídě Koťat, taktéž po 16.00 hod. jsou převáděny do třídy Koťat.

Děti ze Lvíčat jsou převáděny v 15.45 hod. do třídy Krtečků.

Děti z Koťátek jsou převáděny v 16.30 hod. též do třídy Krtečků.

Počet dětí ve třídě: 25 (v případě nenaplněné kapacity jsou děti přijímany i v průběhu roku).

Školné:  1 080,- Kč měsíčně

Vzdělávání je poskytováno bezplatně dítěti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Záloha na stravné:  700,- Kč měsíčně

Stravné:   38,- Kč / den při celodenní docházce

                 30,- Kč / den při polodenní docházce

O způsobu platby jsou bližší informace v rubrice Stravování.

 

ČASOVÝ ROZVRH DNE

  7.00  -  8.45     spontální hry a činnosti dětí

  8.45  -  9,00     tělovýchovná chvilka

  9.00  -  9.30     svačina

  9.00  - 10.00    řízená činnost

10.00  -  12.00    pobyt venku

12.00  -  12.30    oběd

12.30  -  12.45    rozchod dětí domů

13.00  -  14.30    odpolední klid

14.30  -  15.00    svačina

15.00  -  17.00    volné hry, dokončení započatých prací z dopoledne

                         pobyt na zahradě

 

Odhlášení oběda
V případě onemocnění nebo jiného důvodu nepřítomnosti dítěte, má rodič možnost odhlásit stravu do 8,30 hod.  telefonicky, sms nebo emailem.

Odchod dítěte po obědě má možnost rodič nahlásit p. učitelce ráno a odpolední svačina mu bude odhlášena.
V šatně na nástěnkách je třídní omluvný list, na který má rodič též možnost odhlásit stravu.

Potvrzení od lékaře po nemoci

Každé dítě musí mít potvrzení o bezinfekčnosti od dětského lékaře. Odevzdává se 1. den třídní učitelce.
 

Co dítě potřebuje do MŠ

 • převlečení do třídy a na zahradu
 • náhradní spodní prádlo
 • při nepřízni počasí pláštěnku, vhodnou obuv
 • bačkůrky (pantofle zakázány z bezpečnostních důvodů)
 • spící děti pyžámko
 • dětský zubní kartáček, pastu a kelímek
 • papírové kapesníčky
 • ořezané pastelky
 • lepidlo v tyčce
 • nůžky

Všechny věci řádně podepsané.