Logopedie

 

 • na začátku šk. roku v dopoledních hodinách návštěva logopedky Mgr.Eva Höslová na jednotlivých třídách v naší MŠ - zkouška výslovnosti, zda je u všech dětí správná výslovnost a nebo bude vyžadována odborná logopedická péče. Rodiče budou písemně informováni.

 • cílem je rozvoj obsahové stránky řeči, která je základem myšlení a tedy i důležitou podmínkou k rozvoji osobnosti, ke vzdělání.
 • dbáme na profesionální přístup učitelky, její pedagog. takt při nežádoucí pozornosti dětí při nesprávné výslovnosti
 • konzultace výslovnosti s rodiči a následně s klinickým logopedem
 • odstraňování vad výslovnosti s logopedkou Mgr. Evou Höslovou jedenkrát za 14 dní za účasti rodičů

 

Kontakt na Mgr. Evu Höslovou:

tel.:     222 955 791

mobil:  604 928 483
 

 

Termíny návštěv paní logopedky v MŠ:

(nutné předem zavolat a domluvit se)

 

ŘÍJEN

 • 9.10.2019
 • 23.10.2019

LISTOPAD

 • 6.11.2019
 • 20.11.2019

PROSINEC

 • 4.12.2019
 • 18.12.2019

LEDEN

 • 22.1.2020

ÚNOR

 • 5.2.2020
 • 19.2.2020

BŘEZEN

 • 11.3.2020
 • 25.3.2020

DUBEN

 • 8.4.2020
 • 22.4.2020

KVĚTEN

 • 6.5.2020
 • 20.5.2020

ČERVEN

 • 3.6.2020
 • 17.6.2020