Termíny návštěv paní logopedky v MŠ naleznete na nástěnkách v štaně

 

 

 

 

Logopedie

  • v dopoledních hodinách návštěva logopedky Mgr.Eva Höslová na jednotlivých třídách v naší MŠ - zkouška výslovnosti, zda je u všech dětí správná výslovnost a nebo bude vyžadována odborná logopedická péče. Rodiče budou písemně informováni.
  • Každý rodič podepíše na své třídě souhlas s vyšetřením.

 

Cílem je rozvoj obsahové stránky řeči, která je základem myšlení a tedy i důležitou podmínkou k rozvoji osobnosti a ke vzdělání.

  • dbáme na profesionální přístup učitelky, její pedagogický takt při nežádoucí pozornosti dětí při nesprávné výslovnosti

  • konzultace výslovnosti s rodiči a následně s klinickým logopedem

  • odstraňování vad výslovnosti s logopedkou Mgr. Evou Höslovou jedenkrát za 14 dní za účasti rodičů v naší školce

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt na Mgr. Evu Höslovou:

tel.:     222 955 791

mobil:  604 928 483