Návštěvy pí logopedky v MŠ

 

Září

20.9.2017

 

Říjen

4.10.2017 a 18.10.2017

 

Listopad

1.11.2017, 15.11.2017 a 29.11.2017

 

Prosinec

13.12.2017

 

 

 

Logopedie

  • 20. 9. 2017  - návštěva logopedky na jednotlivých třídách v naší MŠ - přezkoušení dětí, zda potřebují navštěvovat logopedii. Rodiče budou písemně informováni.

 

Cílem je rozvoj obsahové stránky řeči, která je základem myšlení a tedy i důležitou podmínkou k rozvoji osobnosti a ke vzdělání.

  • dbáme na profesionální přístup učitelky, její pedagogický takt při nežádoucí pozornosti dětí při nesprávné výslovnosti

  • konzultace výslovnosti s rodiči a následně s klinickým logopedem

  • odstraňování vad výslovnosti s logopedkou Mgr. Evou Höslovou jedenkrát za 14 dní za účasti rodičů v naší školce

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt na Mgr. Evu Höslovou:

tel.:     222 955 791

mobil:  604 928 483