Logopedie

 

Vzhledem k aktuální situaci nebude paní logopedka docházet do naší MŠ.

Pouze provede kontrolu předškolních dětí, poté předáme kontakty na možnosti klinické logopedie v okolí Černošic.

 

Kontrola proběhne 22.září 2021

 

Dobřichovice - Mgr. M. Vosmiková tel. 728 525 931

Řevnice - Mgr. M. Barchánková tel. 602 200 693

Radotín - Mgr. I. Šáchová tel. 728 451 282

 

  • na začátku šk. roku v dopoledních hodinách návštěva logopedky Mgr.Eva Höslová na jednotlivých třídách v naší MŠ - zkouška výslovnosti, zda je u všech dětí správná výslovnost a nebo bude vyžadována odborná logopedická péče. Rodiče budou písemně informováni.

  • cílem je rozvoj obsahové stránky řeči, která je základem myšlení a tedy i důležitou podmínkou k rozvoji osobnosti, ke vzdělání.
  • dbáme na profesionální přístup učitelky, její pedagog. takt při nežádoucí pozornosti dětí při nesprávné výslovnosti
  • konzultace výslovnosti s rodiči a následně s klinickým logopedem
  • odstraňování vad výslovnosti s logopedkou Mgr. Evou Höslovou jedenkrát za 14 dní za účasti rodičů

 

Kontakt na Mgr. Evu Höslovou:

tel.:     222 955 791

mobil:  604 928 483