Kritéria přijímání dětí do MŠ

02.03.2018 12:34

Kritéria přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019

 

Ředitelky mateřských školek zřizovaných městem Černošice
vydávají po projednání se zřizovatelem jednotná kritéria pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání:

Věk a místo trvalého pobytu dítěte

Každá mateřská škola na základě podaných přihlášek sestaví
seznam dětí podle věku a místa trvalého pobytu. Děti budou seřazeny od
nejstarších po nejmladší, přednostně budou přijímány děti s trvalým
pobytem v Černošicích.

Přihlášky je možné podat do všech školek zřízených městem
Černošice (nutno samostatně).


Zpět