Poděkování za sponzorské dary

02.11.2017 13:23

Děkujeme všem, kdo se snaží naší školku nějak obohatit. Velké díky patří zejména paní Herberové, která MŠ darovala nový DVD přehrávač a panu Fraňkovi za instalace programů do počítače.

Zpět