Poděkování za sponzorské dary

08.03.2018 14:14

Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají a obohacují naší školku. Velké díky patří zejména paní Kunze a paní Chobotové za finanční dar svým třídám. Děkujeme!

Zpět