Rozhodnutí o výši úplaty

10.06.2020 13:14

ROZHODNUTÍ  O  VÝŠI  ÚPLATY

v době přerušení provozu od 19.3. 2020 do 30.6.2020

Pravidla pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání, její snížení nebo prominutí obsahuje ustanovení § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vydané na základě zmocnění ve školském zákoně. Podle ustanovení § 6 odst. 5 vyhlášky platí, že pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.  

 

Březen provoz do 18.3. 2020   tj.13 pracovní dnů

Celkem 13 pracovních dnů v březnu, úplata poměrnou částí 10/22.

Na měsíc březen stanovuji úplatu ve výši        638,- Kč.

Na měsíc duben stanovuji úplatu ve výši             0,- Kč

Na měsíc květen stanovuji úplatu ve výši         284,- Kč

Celkem 5 pracovních dnů v květnu, úplata poměrnou částí 5/19.

 

V měsíci červnu již platí stanovené školné    1080,-Kč – úplatu hradí všechny děti  přihlášené do školního roku 2019/2020 děti  /i ty, které již od 25.5. 2020 nenastoupí/.

 

V případě, že zákonný zástupce zaplatil úplatu v plné výši, vzniká povinnost mateřské školy   /Po dohodě se zákonným zástupcem/ realizovat zápočet přeplatku do některého z příštích měsíců./ 

Zpět