Stravování

POKYNY PRO NOVÉ STRÁVNÍKY

 

Vážení rodiče,

přečtěte si prosím Vás pečlivě tyto základní pokyny týkající se provozu školní jídelny MŠ Karlická 1170 v Černošicích.

 

1. Každý nový strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží ve své třídě u p. učitelky.

2. Záloha na obědy činí 700,- Kč/ za 1 měsíc (jde pouze o zálohu)

         kateg.3-6 let: polodenní strav.= 34 Kč, celodenní strav.= 44 Kč

         kateg. Od 7 let: polodenní strav.= 38 Kč, celodenní strav.= 50 Kč

 

 • školné činí 1080,- Kč/ za 1 měsíc

 

 • Platby za kalendářní měsíc jsou splatné do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. V tomto případě je nutné si uvědomit, že převod peněz trvá i několik dní, příkaz k úhradě je tedy nutné podat o několik dní dříve!!!
 • Platby provádíme příkazem k úhradě, v př. platby v hotovosti je možné použít složenku typu A, která je k dispozici na poště.

 

 • U každého příkazu se uvádí variabilní symbol, což je číslo Vašeho dítěte v MŠ.

 

 • Číslo účtu MŠ ….........................181907241/0300

 

 • Váš variabilní symbol = 307+Váš VS.......... stravné  301+Váš VS..........školné

 

 • Pokud bude některý symbol uveden chybně, vzniká problém s identifikací plátce a dochází ke zbytečnému dohledávání. Z uvedeného logicky vyplývá, že každý strávník má v paměti počítače vedeno vlastní konto pod rodným číslem. Z tohoto důvodu nelze v případě sourozenců platit jednou platbou.

 

 • Platí zásada: jeden strávník = jedna platba školného a jedna platba stravného.

 

 • Případné trvalé příkazy prosím ukončete vždy k červnu přes prázdniny (červenec,srpen) platby prosím neposílejte!!!

 

 • V případě onemocnění nebo jiného důvodu nepřítomnosti dítěte, má rodič možnost odhlásit stravu do 8,30 hod téhož dne.
 
 • Na pokyn daný po 8,30 hod již nelze reagovat.

 

 • Odchod dítěte po obědě má možnost rodič nahlásit p. učitelce ráno a svačina mu bude odhlášena.

 

 • Osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání jsou děti, které dovrší 6 let do 31.8. příslušného školního roku.

 

 • Podle vyhlášky č. 107/2004 Sb. Není možné přinášet ani odnášet stravu nebo nápoje do objektu MŠ.

 

 • Vyúčtování dle denní docházky p. učitelky na třídě se provádí na konci školního roku (srpen) a případné přeplatky se posílají na účet rodičům do 1. poloviny září následujícího školního roku, či zůstávají u MŠ na účtu dítěte a jste o výši případného přeplatku informováni.

 

 • Na výši přeplatku či nedoplatku za stravné Vašeho dítěte je možné se kdykoliv během roku informovat u p. hospodářky.

 

Pevně věřím, že jste trpělivě a pečlivě tento text dočetli až do těchto míst.

Přeji si, aby naše spolupráce probíhala bez chyb a k Vaší spokojenosti. Pokud přece

jen vznikne problém, jsem ochotná kdykoliv osobně či tel. Vaše připomínky řešit

přímo osobně v kanceláři MŠ, příp. telefonicky na č. 251 642 433.

 

 

V Černošicích dne …1.9.2021.... hospodářka M. Jeníčková