Dokumenty zveřejňované podle § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Dokumenty zveřejňované podle § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou zveřejněny na internetových stránkách zřizovatele školy - města Černošice www.mestocernosice.cz  v odkazu Příspěvkové organizace.