Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020:

 

 

14.května ve třídě Krtečků     9-12h     13-17h

 

Termíny_zápisu_2019

Povinný_poslední_předškolní_rok

Dopis_rodičům_2019

Kritéria přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2019-2020

 

 

Tiskopisy:

 
 
 
 
 
Zákonný zástupce se dostaví 14.5. do školky s vyplněnou a podepsanou přihláškou, evidenčním listem a vyplněnou výzvou k nahlédnutí do spisu (výzvu je nutno dodat ve dvou vyhotoveních). Zároveň musí zákonný zástupce ředitelce předložit svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

 

 

Přihlášky k vyzvednutí:

 
  • ve vstupní chodbě třídy Krtečků
  • v podatelně městského úřadu
  • ke stažení zde na webu