Formuláře ke stažení 2022/2023

Prosíme rodiče, aby veškeré dokumenty posílali ve formě PDF.
 
 
  • Vyplňte potřebné údaje o dítěti, které chcete do školky přihlásit. Označte, zda podáváte přihlášku i do jiné mateřské školy v Černošicích. Dále vyplňte potřebné údaje o žadateli, zákonném zástupci dítěte. Nezapomeňte uvést i kontakty pro případnou následnou komunikaci. Žadatel formulář podepíše.
 
  • Na tomto formuláři vyplňte údaje o dítěti a o žadateli, zákonném zástupci, který vyplňoval i Žádost o přijetí dítěte. Žadatelem je pouze jeden rodič a jména na žádosti a výzvě se musí shodovat. Žadatel formulář podepíše.