Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023

 

Ředitelky mateřských škol zřizovaných městem Černošice vydávají, po projednání se zřizovatelem, tato jednotná kritéria pro přijímání dětí k předškolními vzdělávání:

 

  • Věk dítěte
  • Místo trvalého pobytu dítěte

 

Každá mateřská škola na základě podaných přihlášek sestaví seznam dětí podle věku a místa trvalého pobytu. Děti budou seřazeny od nejstarších po nejmladší, přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem v Černošicích.

Přihlášku je možné podat do všech MŠ zřízených městem Černošice (nutno samostatně).